Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
i objętości nadsypu VT. Powinna być podawana w metrach sześciennych, zgodnie z zasadą stopniowania przedstawioną w tablicy 1.4. Jeśli sumy objętości VSVT przekracza granicę przedziału o więcej niż 2%, to jako nominalną pojemność łyżki podaje się graniczną wartość następnego przedziału.
Podając wartość nominalnej pojemności łyżki, wyznaczoną na podstawie przedstawionych zasad, należy zawsze zaznaczać, że jest to nominalna pojemność łyżki wg ISO.
1.5.3.Amerykańska norma SAE J296 NOV84
Amerykańska norma SAE J296 NOV 84 w istocie nie wiele się różni od normy ISO. Podobnie jak w normie ISO 7451 wyróżniane są dwa rodzaje łyżek, to jest takie, których maksymalna
i objętości nadsypu VT. Powinna być podawana w metrach sześciennych, zgodnie z zasadą stopniowania przedstawioną w tablicy 1.4. Jeśli sumy objętości VSVT przekracza granicę przedziału o więcej niż 2%, to jako nominalną pojemność łyżki podaje się graniczną wartość następnego przedziału.<br>Podając wartość nominalnej pojemności łyżki, wyznaczoną na podstawie przedstawionych zasad, należy zawsze zaznaczać, że jest to nominalna pojemność łyżki wg ISO.<br>&lt;tit1&gt;1.5.3.Amerykańska norma SAE J296 NOV84&lt;/&gt;<br>Amerykańska norma SAE J296 NOV 84 w istocie nie wiele się różni od normy ISO. Podobnie jak w normie ISO 7451 wyróżniane są dwa rodzaje łyżek, to jest takie, których maksymalna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego