Typ tekstu: Książka
Autor: Mac Jerzy Sławomir
Tytuł: Tajemnica Amwaya
Rok: 1998
pod względem liczby wskazań, znalazła się poprawa sytuacji materialnej.
Nowe, nieznane wcześniej więzi międzyludzkie buduje przede wszystkim to, z czym dystrybutor styka się już na samym wstępie, zaraz po wykupieniu startera i podpisaniu umowy. Każdy zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etycznego, który składa się z siedmiu punktów:
1. Moją podstawową zasadą - jako dystrybutora Amway - będzie uczciwe traktowanie ludzi, z którymi będę miał do czynienia.
2. W mojej działalności będę zachowywał i kierował się zasadami postępowania sformułowanymi przez Amway w Kodeksie etycznym, Zasadach postępowania i innych publikacjach.
3. Będę uczciwie i zgodnie z prawdą przedstawiać moim klientom i potencjalnym dystrybutorom produkty i
pod względem liczby wskazań, znalazła się poprawa sytuacji materialnej.<br>Nowe, nieznane wcześniej więzi międzyludzkie buduje przede wszystkim to, z czym dystrybutor styka się już na samym wstępie, zaraz po wykupieniu startera i podpisaniu umowy. Każdy zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etycznego, który składa się z siedmiu punktów:<br>&lt;q&gt;1. Moją podstawową zasadą - jako dystrybutora Amway - będzie uczciwe traktowanie ludzi, z którymi będę miał do czynienia.<br>2. W mojej działalności będę zachowywał i kierował się zasadami postępowania sformułowanymi przez Amway w Kodeksie etycznym, Zasadach postępowania i innych publikacjach.<br>3. Będę uczciwie i zgodnie z prawdą przedstawiać moim klientom i potencjalnym dystrybutorom produkty i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego