Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
i artysty. Jeśli opowiadali się za swobodą twórcy - to naturalnie także za uwolnieniem dramatu spod mocy konwencji. „Współczesna tragedia będzie oceniana z innego punktu widzenia, ponieważ stanowczo odrzuci wdzięk konwencji, tym bardziej będzie się musiała oprzeć na naturalnym pięknie". Od początku nie narzucano twórcom niczego, co by kolidowało z zasadą wolności poety, jego kreacją świata czy człowieka.
Niemal nie pojawiało się w dyskusjach o dramacie również pytanie o możliwości wykorzystania w tekście innowacji scenicznych. Dlatego chyba, iż nadal utrwalone było przekonanie, iż to słowo narzuca koncepcję spektaklu. Nie było więc powodu do zastanawiania się nad osobliwościami języka teatru i jego
i artysty. Jeśli opowiadali się za swobodą twórcy - to naturalnie także za uwolnieniem dramatu spod mocy konwencji. &lt;q&gt;&#132;Współczesna tragedia będzie oceniana z innego punktu widzenia, ponieważ stanowczo odrzuci wdzięk konwencji, tym bardziej będzie się musiała oprzeć na naturalnym pięknie"&lt;/&gt;. Od początku nie narzucano twórcom niczego, co by kolidowało z zasadą wolności poety, jego kreacją świata czy człowieka.<br>Niemal nie pojawiało się w dyskusjach o dramacie również pytanie o możliwości wykorzystania w tekście innowacji scenicznych. Dlatego chyba, iż nadal utrwalone było przekonanie, iż to słowo narzuca koncepcję spektaklu. Nie było więc powodu do zastanawiania się nad osobliwościami języka teatru i jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego