Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
kategorii jakościowych, a współrzędna czasu występuje jako parametr.
W pierwszym układzie dokonuje się porównań kategorii jakościowych i ustala podobieństwo jakościowe tego samego przedmiotu w różnych chwilach czasu, a w drugim - podobieństwo jakościowe określonego zbioru przedmiotów w danej chwili czasu.

1.4. Zasady podejścia jakościowego w badaniu i kształtowaniu przedmiotów
W zasadach podejścia jakościowego wyraża się najogólniej wzgląd badawczy kwalitologii. W najszerszej interpretacji to podejście obejmuje syntezę wszystkich możliwych aspektów, pod którymi dane przedmioty mogą być rozpatrywane w procesach diagnostycznych, prognostycznych, projektowych lub wytwórczych. Założenie bazowe podejścia jakościowego opiera się na twierdzeniu, że kategorie jakościowe najpełniej odwzorowują istotę dowolnego przedmiotu, prezentowaną w
kategorii jakościowych, a współrzędna czasu występuje jako parametr.<br>W pierwszym układzie dokonuje się porównań kategorii jakościowych i ustala podobieństwo jakościowe tego samego przedmiotu w różnych chwilach czasu, a w drugim - podobieństwo jakościowe określonego zbioru przedmiotów w danej chwili czasu.<br><br>&lt;tit&gt;1.4. Zasady podejścia jakościowego w badaniu i kształtowaniu przedmiotów&lt;/&gt;<br>W zasadach podejścia jakościowego wyraża się najogólniej wzgląd badawczy kwalitologii. W najszerszej interpretacji to podejście obejmuje syntezę wszystkich możliwych aspektów, pod którymi dane przedmioty mogą być rozpatrywane w procesach diagnostycznych, prognostycznych, projektowych lub wytwórczych. Założenie bazowe podejścia jakościowego opiera się na twierdzeniu, że kategorie jakościowe najpełniej odwzorowują istotę dowolnego przedmiotu, prezentowaną w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego