Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
przez rynkową cenę sprzedażną.
Dzieląc zadania sterujące efektywnością ekonomiczną należy przydzielać kierownikom poszczególnych szczebli zarządzania te, na które mają oni rzeczywisty wpływ, czyli uwzględnić trzeba zadania rzeczowe w powiązaniu z pieniężnymi.
Niejeden czytelnik pomyśli zapewne, że sugeruje się tu nową, dodatkową pracę o biurokratycznym zacięciu. Proponuję sprawdzenie stopnia zgodnościniezgodności z zasadami organizacji pracy. Oto co na temat organizacji pisał E. Hauswald1 jeszcze w 1935 r.:

Plany dobrych systemów organizacyjnych obejmują następujące szczegóły:
1. Zastosowanie racjonalnego podziału prac.
2. Racjonalne zespolenie zajęć.
3. Uporządkowanie toku i kolejności typowych czynności.
4. Zapewnienie zgodnego (harmonijnego) współdziałania wszystkich organów zakładu celem osiągnięcia konsekwencji i jednolitości
przez rynkową cenę sprzedażną.<br>Dzieląc zadania sterujące efektywnością ekonomiczną należy przydzielać kierownikom poszczególnych szczebli zarządzania te, na które mają oni rzeczywisty wpływ, czyli uwzględnić trzeba zadania rzeczowe w powiązaniu z pieniężnymi.<br>Niejeden czytelnik pomyśli zapewne, że sugeruje się tu nową, dodatkową pracę o biurokratycznym zacięciu. Proponuję sprawdzenie stopnia zgodnościniezgodności z zasadami organizacji pracy. Oto co na temat organizacji pisał E. Hauswald1 jeszcze w 1935 r.:<br><br> Plany dobrych systemów organizacyjnych obejmują następujące szczegóły:<br>1. Zastosowanie racjonalnego podziału prac.<br>2. Racjonalne zespolenie zajęć.<br>3. Uporządkowanie toku i kolejności typowych czynności.<br>4. Zapewnienie zgodnego (harmonijnego) współdziałania wszystkich organów zakładu celem osiągnięcia konsekwencji i jednolitości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego