Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
stany atmosfery i zachodzące w nich zmiany, poszukuje przyczyn tych zmian i wyjaśnia je, zajmuje się prawidłowościami rządzącymi ich przebiegiem. Należy do nauk geofizycznych. Na szeroką skalę stosuje się w meteorologii badania instrumentalne.
Klimatologię zalicza się do grona nauk geograficznych. Bada ona jeden z elementów środowiska przyrodniczego ­ klimat. W klimatologii zestawia się wyniki pomiarów i obserwacji meteorologicznych za okres wieloletni, przeprowadza ich analizę przy zastosowaniu na szeroką skalę metod statystycznych, graficznych i kartograficznych. Wykonane w ten sposób opracowania dostarczają w miarę wszechstronnych danych o klimacie wybranego miejsca lub obszaru. Pozwalają wydzielić na kuli ziemskiej różne typy klimatu i wyjaśnić przyczyny ich
stany atmosfery i zachodzące w nich zmiany, poszukuje przyczyn tych zmian i wyjaśnia je, zajmuje się prawidłowościami rządzącymi ich przebiegiem. Należy do nauk geofizycznych. Na szeroką skalę stosuje się w meteorologii badania instrumentalne.<br> Klimatologię zalicza się do grona nauk geograficznych. Bada ona jeden z elementów środowiska przyrodniczego ­ klimat. W klimatologii zestawia się wyniki pomiarów i obserwacji meteorologicznych za okres wieloletni, przeprowadza ich analizę przy zastosowaniu na szeroką skalę metod statystycznych, graficznych i kartograficznych. Wykonane w ten sposób opracowania dostarczają w miarę wszechstronnych danych o klimacie wybranego miejsca lub obszaru. Pozwalają wydzielić na kuli ziemskiej różne typy klimatu i wyjaśnić przyczyny ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego