Typ tekstu: Książka
Autor: Głowiński Michał
Tytuł: Ekspresja i empatia
Rok: 1997
by każdy był sobą". Autor, który nie wykracza poza obowiązujące konwencje, pragnie żyć w zgodzie z przeciętną publicznością, i zadowala się tym, co mierne, oczywiście, sobą być nie może. I tutaj, właśnie w tym negatywnym kontekście, ujawnia się jeszcze jedna strona młodopolskiej estetyki ekspresyjnej: ekspresywizm był nie tylko koncepcją dotyczącą znaczeń i sytuacji dzieła sztuki, był także podstawą ich oceny.
Charakterystyczne, że głosy tego rodzaju pojawiają się już w latach dziewięćdziesiątych. Obok wzmiankowanych artykułów Kotarbińskiego i Jabłonowskiego, czy pamfletu Jellenty na tandetę literacką, trzeba tu wymienić dwa ważne szkice Ignacego Matuszewskiego Estetyka i publiczność w końcu XIX wieku oraz Czciciele tandety
by każdy był sobą&lt;/&gt;". Autor, który nie wykracza poza obowiązujące konwencje, pragnie żyć w zgodzie z przeciętną publicznością, i zadowala się tym, co mierne, oczywiście, sobą być nie może. I tutaj, właśnie w tym negatywnym kontekście, ujawnia się jeszcze jedna strona młodopolskiej estetyki ekspresyjnej: ekspresywizm był nie tylko koncepcją dotyczącą znaczeń i sytuacji dzieła sztuki, był także podstawą ich oceny. <br>Charakterystyczne, że głosy tego rodzaju pojawiają się już w latach dziewięćdziesiątych. Obok wzmiankowanych artykułów Kotarbińskiego i Jabłonowskiego, czy pamfletu Jellenty na tandetę literacką, trzeba tu wymienić dwa ważne szkice Ignacego Matuszewskiego &lt;hi&gt;Estetyka i publiczność w końcu XIX wieku&lt;/&gt; oraz &lt;hi&gt;Czciciele tandety
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego