Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
charakter. Samorząd robotni-czy jest jednym z istotnych elementów ustroju społeczno-gospodarczego, a właściwie także i społeczno-politycznego Jugosławii.
Realizując zasadę samorządności, ludzie pracy we wspólnotach społeczno-politycznych decydują o kierunku rozwoju gospodarczego i społecznego, o podziale produktu społecznego i o innych zagadnieniach dotyczących wspólnych interesów.
W sprawach o szczególnym znaczeniu społecznym w zarządzaniu zakładem prący mogą uczestniczyć również zainteresowani obywatele oraz przedstawiciele zainteresowanych organizacji i wspólnoty społecznej.
Prawo więc każdego obywatela do samorządu jest zagwarantowane konstytucyjnie
3. Organa samorządu robotniczego a kierownictwo zawodowe
Przepisy regulujące zagadnienia samorządu robotniczego rozróżniają formy bezpośredniego i pośredniego uczestnictwa załogi w zarządzaniu. Pierwszą grupą form
charakter. Samorząd robotni-czy jest jednym z istotnych elementów ustroju społeczno-gospodarczego, a właściwie także i społeczno-politycznego Jugosławii.<br>Realizując zasadę samorządności, ludzie pracy we wspólnotach społeczno-politycznych decydują o kierunku rozwoju gospodarczego i społecznego, o podziale produktu społecznego i o innych zagadnieniach dotyczących wspólnych interesów. &lt;page nr=17&gt;<br>W sprawach o szczególnym znaczeniu społecznym w zarządzaniu zakładem prący mogą uczestniczyć również zainteresowani obywatele oraz przedstawiciele zainteresowanych organizacji i wspólnoty społecznej.<br>Prawo więc każdego obywatela do samorządu jest zagwarantowane konstytucyjnie<br>3. Organa samorządu robotniczego a kierownictwo zawodowe<br>Przepisy regulujące zagadnienia samorządu robotniczego rozróżniają formy bezpośredniego i pośredniego uczestnictwa załogi w zarządzaniu. Pierwszą grupą form
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego