Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
2.5.6.3. Wielowymiarowe regresje regionalne (klasa III i podklasa IVb)
Dla regionów, w których występuje znaczna zmienność warunków hydrologicznych i jest niemożliwe ustalenie zależności regionalnej w postaci zależności klasy I, ustalana jest zależność regionalna w postaci regresji wielowymiarowej. Jest ona opracowywana bądź jako wielowymiarowa regresja II rodzaju (zależności klasy II), bądź jako wielowymiarowa regresja I rodzaju (zależności klasy III). Zależności klasy III są odpowiedniejszą postacią opisu
2.5.6.3. Wielowymiarowe regresje regionalne (klasa III i podklasa IVb)&lt;/&gt;<br>Dla regionów, w których występuje znaczna zmienność warunków hydrologicznych i jest niemożliwe ustalenie zależności regionalnej w postaci zależności klasy I, ustalana jest zależność regionalna w postaci regresji wielowymiarowej. Jest ona opracowywana bądź jako wielowymiarowa regresja II rodzaju (zależności klasy II), bądź jako wielowymiarowa regresja I rodzaju (zależności klasy III). Zależności klasy III są odpowiedniejszą postacią opisu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego