Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
znacznej mobilności i dynamizmu kulturowego grupy czy społeczeństwa na plan pierwszy wysuwać się może porównawczy aspekt ich ethosów. Interesujące byłoby zbadanie tego, jak ogólne, historyczne procesy wpływają na autonomizację jednego z aspektów ethosu, nadając mu wartość autoteliczną. Można wysunąć hipotezę mówiącą, że w współczesnych - złożonych, zasadniczo otwartych i odznaczających się znaczną mobilnością - społeczeństwach rola normatywnych układów odniesienia została znacznie osłabiona, natomiast nastąpiło wzmożenie orientacji na układy porównawcze. Znaczny nacisk na mobilność społeczną, szybkie tempo życia, konkurencja eliminująca z wyścigu słabszych - sprawiają, że ludzie zaczynają przywiązywać większą wagę do informacji na temat sukcesu innych, ich standardu ekonomicznego, tempa przyrostu ich prestiżu itp
znacznej mobilności i dynamizmu kulturowego grupy czy społeczeństwa na plan pierwszy wysuwać się może porównawczy aspekt ich ethosów. Interesujące byłoby zbadanie tego, jak ogólne, historyczne procesy wpływają na autonomizację jednego z aspektów ethosu, nadając mu wartość autoteliczną. Można wysunąć hipotezę mówiącą, że w współczesnych - złożonych, zasadniczo otwartych i odznaczających się znaczną mobilnością - społeczeństwach rola normatywnych układów odniesienia została znacznie osłabiona, natomiast nastąpiło wzmożenie orientacji na układy porównawcze. <page nr=113> Znaczny nacisk na mobilność społeczną, szybkie tempo życia, konkurencja eliminująca z wyścigu słabszych - sprawiają, że ludzie zaczynają przywiązywać większą wagę do informacji na temat sukcesu innych, ich standardu ekonomicznego, tempa przyrostu ich prestiżu itp
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego