Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
mleka z 1 ha UR,
15. produkcja globalna z 1 ha UR w jednostkach zbożowych (JZ),
16. udział produkcji towarowej w % produkcji globalnej.
Wyżej przedstawione cechy stanowiły podstawę dla procedury typologicznej, a mianowicie grupowania jednostek badawczych (wsi, gospodarstw państwowych i spółdzielczych), według podobieństwa charakteryzujących je układów cech. Ze względu na znaczną precyzyjność oraz stosunkowo małą pracochłonność, zastosowano metodę typogramu strukturalnego, wieloosiowego. Na podstawie podobieństwa kształtów, wielkości oraz struktury wewnętrznej typogramów, pogrupowano poszczególne jednostki badawcze w określone typy, a następnie dokonano regionalizacji rolnictwa badanego obszaru.
2. Ocena warunków zewnętrznych rolnictwa
Obszar aglomeracji bydgosko-toruńskiej znajduje się na styku trzech jednostek fizycznogeograficznych, Pojezierza
mleka z 1 ha UR,<br>15. produkcja globalna z 1 ha UR w jednostkach zbożowych (JZ),<br>16. udział produkcji towarowej w % produkcji globalnej.<br>Wyżej przedstawione cechy stanowiły podstawę dla procedury typologicznej, a mianowicie grupowania jednostek badawczych (wsi, gospodarstw państwowych i spółdzielczych), według podobieństwa charakteryzujących je układów cech. Ze względu na znaczną precyzyjność oraz stosunkowo małą pracochłonność, zastosowano metodę typogramu strukturalnego, wieloosiowego. &lt;page nr=715&gt; Na podstawie podobieństwa kształtów, wielkości oraz struktury wewnętrznej typogramów, pogrupowano poszczególne jednostki badawcze w określone typy, a następnie dokonano regionalizacji rolnictwa badanego obszaru.<br>&lt;tit1&gt;2. Ocena warunków zewnętrznych rolnictwa&lt;/tit1&gt;<br>Obszar aglomeracji bydgosko-toruńskiej znajduje się na styku trzech jednostek fizycznogeograficznych, Pojezierza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego