Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
lądowe. Okresową zmianę cyrkulacji powietrza nad obszarami morskimi i sąsiadującymi z nimi lądami obserwuje się w wielu rejonach kuli ziemskiej. Pojawia się ona nie tylko w szerokościach międzyzwrotnikowych, ale także w umiarkowanych, obejmując m.in. północne krańce Europy, rejon Alaski (rys. 8.4.3.1).
Stabilność cyrkulacji monsunowej jest uwarunkowana znaczną stałością układów barycznych w danej porze roku. Cyrkulacja ta występuje na obszarach, na których niże i wyże baryczne mają jedne nad drugimi wyraźną sezonową przewagę. Zmiany sezonowe wiatrów monsunowych są wywołane zmianami w rozkładzie ciśnienia, bowiem wtedy gwałtowne zmiany gradientów ciśnienia powodują zmianę kierunku wiatru.
Podobnie jak w przypadku pasatów
lądowe. Okresową zmianę cyrkulacji powietrza nad obszarami morskimi i sąsiadującymi z nimi lądami obserwuje się w wielu rejonach kuli ziemskiej. Pojawia się ona nie tylko w szerokościach międzyzwrotnikowych, ale także w umiarkowanych, obejmując m.in. północne krańce Europy, rejon Alaski (rys. 8.4.3.1).<br> Stabilność cyrkulacji monsunowej jest uwarunkowana znaczną stałością układów barycznych w danej porze roku. Cyrkulacja ta występuje na obszarach, na których niże i wyże baryczne mają jedne nad drugimi wyraźną sezonową przewagę. Zmiany sezonowe wiatrów monsunowych są wywołane zmianami w rozkładzie ciśnienia, bowiem wtedy gwałtowne zmiany gradientów ciśnienia powodują zmianę kierunku wiatru.<br> Podobnie jak w przypadku pasatów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego