Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
w nich znalazła odbicie, są głęboko przeniknięte ideami głoszonymi przez proroków, co świadczy, że powstały one w epoce rozwiniętego judaizmu. Potwierdza to tchnące z nich przywiązanie do instytucji świeckich i religijnych ustanowionych po powrocie z niewoli. Świadczą też o tym wyrażone w nich poglądy monoteistyczne, podkreślanie wagi dzieła stworzenia, przypisywanie znacznej roli aniołom, wiara w bezpośrednie wynagrodzenie jednostkowe, a zarazem żarliwa miłość Prawa, Jerozolimy, świątyni i jej wystawnych i pompatycznych ceremonii. Toteż podobnie jak znaczne części Tory rozwinęły się pod wpływem proroków, tak i psalmy w dużej mierze zawdzięczają swoje istnienie ich działalności.
Źródła i charakter hebrajskiej mądrości
Chcąc zrozumieć i
w nich znalazła odbicie, są głęboko przeniknięte ideami głoszonymi przez proroków, co świadczy, że powstały one w epoce rozwiniętego judaizmu. Potwierdza &lt;page nr= 203&gt; to tchnące z nich przywiązanie do instytucji świeckich i religijnych ustanowionych po powrocie z niewoli. Świadczą też o tym wyrażone w nich poglądy monoteistyczne, podkreślanie wagi dzieła stworzenia, przypisywanie znacznej roli aniołom, wiara w bezpośrednie wynagrodzenie jednostkowe, a zarazem żarliwa miłość Prawa, Jerozolimy, świątyni i jej wystawnych i pompatycznych ceremonii. Toteż podobnie jak znaczne części Tory rozwinęły się pod wpływem proroków, tak i psalmy w dużej mierze zawdzięczają swoje istnienie ich działalności.&lt;/&gt;<br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Źródła i charakter hebrajskiej mądrości&lt;/&gt; <br>Chcąc zrozumieć i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego