Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
badań historycznych i prawnych swymi decyzjami cenzuralnymi; s. 55 - 56, 64 - 65, należało wspomnieć konkretniej także o roli politycznej Lengnicha, wskazać na fakt, iż pisał swe dzieła celem udowodnienia konkretnych tez (autonomia Prus Królewskich itd.); niekiedy zdarzają się sformułowania chropowate, jak s. 64 "postulaty układu kapitalistycznego", należało może wspomnieć o znacznej roli Mochingera dla publikacji pierwszych głośnych dzieł Komeńskiego. Kiedy studiujemy dalsze rozdziały nasuwa się problem pewnej selekcji faktów pozwalającej na precyzyjniejsze formułowanie ocen i opisów faktów natury zasadniczej. . Uwaga ta dotyczy zarówno studium filozofii w Gdańsku, jak i nauk ścisłych (por. s. 88, 92, 98, 100, 114). Na s. 100
badań historycznych i prawnych swymi decyzjami cenzuralnymi; s. 55 - 56, 64 - 65, należało wspomnieć konkretniej także o roli politycznej Lengnicha, wskazać na fakt, iż pisał swe dzieła celem udowodnienia konkretnych tez (autonomia Prus Królewskich itd.); niekiedy zdarzają się sformułowania chropowate, jak s. 64 "postulaty układu kapitalistycznego", należało może wspomnieć o znacznej roli Mochingera dla publikacji pierwszych głośnych dzieł Komeńskiego. Kiedy studiujemy dalsze rozdziały nasuwa się problem pewnej selekcji faktów pozwalającej na precyzyjniejsze formułowanie ocen i opisów faktów natury zasadniczej. <page nr=203>. Uwaga ta dotyczy zarówno studium filozofii w Gdańsku, jak i nauk ścisłych (por. s. 88, 92, 98, 100, 114). Na s. 100
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego