Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
A. W. Wasiljew †. W październiku 1929 r. zmarł w Moskwie wybitny matematk A. W. Wasiljew. Wpływ jego na rozwój matematyki rosyjskiej w końcu ub. wieku był ogromny, specjalnie przez uprzystępnienie prac Weierstrassa, Lie, Hermite'a, Minkowskiego i Einsteina. Urodzony w 1853 r. w Kazaniu, rodzinnem mieście Łobaczewskiego, przyczynił się w znacznym stopniu do opublikowania prac swego wielkiego rodaka, oraz do ufundowania nagrody im. Łobaczewskiego, którą otrzymali matematycy tej miary, co Poincare, Klein, Hilbert. Piękne praca Wasiljewa o Łobaczewskim zostały przetłumaczone na języki angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. Ostatnią jego pracą był doskonały wstęp historyczny do ogólnej teorji względności Einsteina, p. t
A. W. Wasiljew †.</> W październiku 1929 r. zmarł w Moskwie wybitny matematk A. W. Wasiljew. Wpływ jego na rozwój matematyki rosyjskiej w końcu ub. wieku był ogromny, specjalnie przez uprzystępnienie prac Weierstrassa, Lie, Hermite'a, Minkowskiego i Einsteina. Urodzony w 1853 r. w Kazaniu, rodzinnem mieście Łobaczewskiego, przyczynił się w znacznym stopniu do opublikowania prac swego wielkiego rodaka, oraz do ufundowania nagrody im. Łobaczewskiego, którą otrzymali matematycy tej miary, co Poincare, Klein, Hilbert. Piękne praca Wasiljewa o Łobaczewskim zostały przetłumaczone na języki angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. Ostatnią jego pracą był doskonały wstęp historyczny do ogólnej teorji względności Einsteina, p. t
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego