Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1977
objawia bez reszty. Rozpoznajemy wolność po jej przejawach. Zdaniem Hegla przejawami tymi są negacje i miejsca nie zapełnione, których pełno jest w świecie i w nas. Współczesnym komentarzem do heglowskiej koncepcji wolności stara się być filozofia Jean Paul Sartre'a z okresu jego Bytu i nicości. Wolność jest radykalną negatywnością, to znaczy nicością, i jako taka niekoniecznie przejawia się poprzez decyzję. Więcej jest śladów wolności niż podjętych decyzji. Każde pragnienie, które zawiera w sobie nieobecność tego, czego pragniemy, jest jej śladem. Wolność wkrada się w płynący przez nas czas. Jest ona nieustającą negacją teraźniejszości, w wyniku czego aktualne doświadczenia przemieniają się we
objawia bez reszty. Rozpoznajemy wolność po jej przejawach. Zdaniem Hegla przejawami tymi są negacje i miejsca nie zapełnione, których pełno jest w świecie i w nas. Współczesnym komentarzem do heglowskiej koncepcji wolności stara się być filozofia Jean Paul Sartre'a z okresu jego Bytu i nicości. Wolność jest radykalną negatywnością, to znaczy nicością, i jako taka niekoniecznie przejawia się poprzez decyzję. Więcej jest śladów wolności niż podjętych decyzji. Każde pragnienie, które zawiera w sobie nieobecność tego, czego pragniemy, jest jej śladem. Wolność wkrada się w płynący przez nas czas. Jest ona nieustającą negacją teraźniejszości, w wyniku czego aktualne doświadczenia przemieniają się we
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego