Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
i uzupełnienia czytelników mógłby zwiększyć poprawność i kompletność podstawowego dzieła.
Być może w roku 1795 w czasie swego pobytu w Wiedniu Adam Kazimierz Czartoryski poznał Lindego i roztoczył opiekę nad nim i jego dziełem. W pierwszych latach pracy Lindego u Ossolińskiego książę przekazywał mu swoje materiały słownikowe, wyjaśniał znaczenie i źródłosłowy wyrazów pochodzących z języków orientalnych. Później, gdy zaabsorbowanie pracą nad słownikiem nie pozwalało Lindemu wykonywać wszystkich obowiązków wobec Ossolińskiego i powstawały sytuacje konfliktowe między nimi, Czartoryski starał się je łagodzić. W 1801 r. przez kilka miesięcy na koszt księcia pomagał Lindemu Klemens Urmowski.
Tadeusz Czacki poproszony w roku 1798 o
i uzupełnienia czytelników mógłby zwiększyć poprawność i kompletność podstawowego dzieła.<br> Być może w roku 1795 w czasie swego pobytu w Wiedniu Adam Kazimierz Czartoryski poznał Lindego i roztoczył opiekę nad nim i jego dziełem. W pierwszych latach pracy Lindego u Ossolińskiego książę przekazywał mu swoje materiały słownikowe, wyjaśniał znaczenie i źródłosłowy wyrazów pochodzących z języków orientalnych. Później, gdy zaabsorbowanie pracą nad słownikiem nie pozwalało Lindemu wykonywać wszystkich obowiązków wobec Ossolińskiego i powstawały sytuacje konfliktowe między nimi, Czartoryski starał się je łagodzić. W 1801 r. przez kilka miesięcy na koszt księcia pomagał Lindemu Klemens Urmowski.<br> Tadeusz Czacki poproszony w roku 1798 o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego