Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
się przynależnością do narodowości polskiej, nienagannym prowadzeniem się i uzdolnieniami do wykonywania pracy wg płacy ustanowionej przez związek.
Zadaniem związków zawodowych miało być "regulowanie stosunku kapitału do pracy i przeprowadzenie zbiorowej umowy najmu", terminatorstwa, długości dnia pracy dla danego zawodu i płacy roboczej wg ruchomej skali, zależnej od cen środków żywności.
Strajki, zwane w programie NZR zmowami i bezrobociami, były określone jako "środek taktyczny, odpowiedni tylko w odpowiednich warunkach czasu i miejsca" i do momentu ustalenia cenników, długości dnia pracy i sądów polubownych - najskuteczniejszym środkiem walki o poprawę warunków pracy. Ale równocześnie zastrzegano, że "zmowa - - ma rację bytu tylko wtedy, gdy
się przynależnością do narodowości polskiej, nienagannym prowadzeniem się i uzdolnieniami do wykonywania pracy wg płacy ustanowionej przez związek.<br>Zadaniem związków zawodowych miało być "regulowanie stosunku kapitału do pracy i przeprowadzenie zbiorowej umowy najmu", terminatorstwa, długości dnia pracy dla danego zawodu i płacy roboczej wg ruchomej skali, zależnej od cen środków żywności.<br>Strajki, zwane w programie NZR zmowami i bezrobociami, były określone jako "środek taktyczny, odpowiedni tylko w odpowiednich warunkach czasu i miejsca" i do momentu ustalenia cenników, długości dnia pracy i sądów polubownych - najskuteczniejszym środkiem walki o poprawę warunków pracy. Ale równocześnie zastrzegano, że "zmowa - - ma rację bytu tylko wtedy, gdy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego