Odklejka – komentarz Marka Łazińskiego

Odklejka – komentarz Marka Łazińskiego
Odklejka to stan oderwania się od rzeczywistości, zachowanie nieracjonalne, nieoczekiwane, możemy tak też nazwać osobę, która doświadcza takiej sytuacji. Odklejka to rzeczownik od czasownika odkleić się (od rzeczywiści) zawierający ten sam co czasownik przedrostek od– oznaczający oddzielenie lub ruch od punktu odniesienia. Ten przedrostek czasowników ruchu (naukowo można go nazwać ablatywno-separatywnym) był od dawna używany w odniesieniu do zachowania lub sytuacji nietypowej, odbiegającej od norm i oczekiwań. Od dawna używamy rzeczowników odlot, odjazd, odpał, a także czasowników z tym przedrostkiem: coś komuś odwaliło (także wulgarne warianty). Odlot w tym znaczeniu znajdujemy w korpusach w latach siedemdziesiątych, ale mówiło się w slangu tak już wcześniej. Połączenie od– ze znaczeniem ‘kleić’ dodatkowo podkreśla, że porzucamy stan trzymający nas mocno przy ziemi, tzn., że naturalne jest „przyklejenie” do rzeczywistości. Pewnie nie wszyscy i nie zawsze chcemy być przyklejeni do ziemi, dlatego odklejka podkreśla też, że jesteśmy pod wrażeniem tej nietypowości, nie zawsze oceniamy ją negatywnie.
 
Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski
Zobacz w galerii subiektywny wybór słów z definicjami oryginalnymi oraz gdzieniegdzie – z komentarzami językoznawcy.
 
 
Dodano: 7.12.2022
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego