ewidencja gruntów i budynków

Słownik języka polskiego PWN*

ewidencja gruntów i budynków «systematycznie aktualizowany zbiór danych o gruntach, budynkach oraz ich właścicielach»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…powinna być przedstawiona w systemie nakładek tematycznych [14]:
E, -, nakładka
ewidencji gruntów i budynków,
U, -, nakładka sieci uzbrojenia terenu,
S, -, nakładka sytuacji powierzchniowej (inne…

 

…aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz o elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa…

 

…terenu, w szczególności urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne.
Do elementów
ewidencji gruntów i budynków zalicza się [14]:
– granice jednostek terytorialnego podziału państwa,
– granice podziału…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego