Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
inżynieryjno-techniczne naziemne, w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego,
- pomierzone linie przebiegu przewodów uzbrojenia terenu.
Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty, zależny od potrzeb urzędów, instytucji oraz podmiotów gospodarczych i ich zamierzeń inwestycyjnych.
Treść mapy zasadniczej powinna być przedstawiona w systemie nakładek tematycznych [14]:
E, -, nakładka ewidencji gruntów i budynków,
U, -, nakładka sieci uzbrojenia terenu,
S, -, nakładka sytuacji powierzchniowej (inne obiekty trwale związane z terenem),
W, -, nakładka rzeźby terenu (wysokościowa),
R, -, nakładka realizacyjnych uzgodnień projektowych.

Podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy zasadniczej jest jej metryka. Metryka mapy zasadniczej powinna zawierać następujące dane [14]:
- tytuł, skalę, numer ewidencyjny
inżynieryjno-techniczne naziemne, w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia technicznego,<br>- pomierzone linie przebiegu przewodów uzbrojenia terenu.<br>Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty, zależny od potrzeb urzędów, instytucji oraz podmiotów gospodarczych i ich zamierzeń inwestycyjnych.<br>Treść mapy zasadniczej powinna być przedstawiona w systemie nakładek tematycznych [14]:<br>E, -, nakładka ewidencji gruntów i budynków,<br>U, -, nakładka sieci uzbrojenia terenu,<br>S, -, nakładka sytuacji powierzchniowej (inne obiekty trwale związane z terenem),<br>W, -, nakładka rzeźby terenu (wysokościowa),<br>R, -, nakładka realizacyjnych uzgodnień projektowych.<br><br>Podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy zasadniczej jest jej &lt;HI rend="italic"&gt;metryka&lt;/HI&gt;. Metryka mapy zasadniczej powinna zawierać następujące dane [14]:<br>- tytuł, skalę, numer ewidencyjny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego