rozłożyć się

Słownik języka polskiego PWN*

rozłożyć sięrozkładać się
1. «przybrać pozycję leżącą»
2. «w odniesieniu do grupy osób: zająć teren, pomieszczenie, kwaterę»
3. «rozpostrzeć się szeroko»
4. «zostać podzielonym na odcinki, na etapy»
5. «ulec podziałowi na części składowe»
6. rozkładać się «o państwach, rządach: tracić swą dawną strukturę i wpływy»
7. pot. «podupaść materialnie lub moralnie»
8. pot. «zachorować»
9. pot. «doznać niepowodzenia»
10. pot. «upaść nagle»
11. «o różnego rodzaju substancjach organicznych, ciałach stałych lub ciekłych: zgnić»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego