halo

Słownik języka polskiego PWN*

halo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z solą»
efekt halo «tendencja do niedostrzegania wad u osób ocenionych wcześniej pozytywnie lub do niedostrzegania cech pozytywnych u osób ocenionych wcześniej negatywnie»
halo I
1. «słowo rozpoczynające rozmowę telefoniczną lub używane w celu upewnienia się, że rozmowa nie została przerwana»
2. «słowo używane w celu przywołania kogoś lub zwrócenia na siebie czyjejś uwagi»
halo II
1. «zjawisko optyczne w atmosferze wywołane odbiciem i załamaniem promieni świetlnych przez kryształki lodu w chmurach pierzastych»
2. «aureola na zdjęciu fotograficznym dookoła przedmiotów bardzo jasnych»
hali- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z solą lub morzem»
hala I
1. «wielka sala»
2. «budynek o wysokim i bardzo rozległym wnętrzu»

• halowy
hala II «łąka w górach położona powyżej granicy lasu, na której wypasa się owce»
• halowy
hala maszyn
1. «hala, w której odbywa się praca na maszynach»
2. «dawniej sala w biurze, w której pisało się na maszynach»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego