obszar

Słownik języka polskiego PWN*

obszar
1. «ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów; też: określona powierzchnia czegoś»
2. «miejsce występowania, zasięgu czegoś»
3. «dziedzina jakiejś działalności»
4. «w matematyce: zbiór otwarty i spójny»

• obszarowy • obszarowo
obszar bezodpływowy «teren, z którego wody powierzchniowe nie odpływają do oceanu»
obszar egzoreiczny «obszar mający rozwiniętą sieć rzeczną z odpływem do morza»
obszar endoreiczny «obszar, którego wody płynące kończą się wewnątrz lądu, bez odpływu do morza»
obszar nieograniczony «obszar na płaszczyźnie lub w przestrzeni niemieszczący się w żadnym kole lub kuli, np. półpłaszczyzna, pas»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego