łącznik

Wielki słownik ortograficzny PWN

łącz•nik (osoba) -ika, B.= D., -ikiem; -icy, -ików
łącz•nik (element łączący) -ka, B.= M., -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

łącznik
1. «to, co umożliwia porozumienie między ludźmi»
2. «osoba zapewniająca kontakt między osobami i instytucjami, przekazująca polecenia, informacje itp.»
3. «żołnierz utrzymujący bezpośredni kontakt między poszczególnymi placówkami»
4. «część budynku stanowiąca połączenie innych części tego budynku; też: budynek łączący inne budynki»
5. «krótka, pozioma kreska (-), używana m.in. przy łączeniu wyrazów złożonych lub przy przenoszeniu części wyrazów do następnego wiersza»
6. «część złożonego orzeczenia imiennego, ograniczająca treść orzecznika pod względem czasowym»
7. zob. ligatura w zn. 3.
8. «w piłce nożnej: napastnik zajmujący miejsce między skrzydłowym a środkowym ataku»
9. «element łączący inne elementy maszyny lub przyrządu»

• łącznikowy • łączniczka
łącznik elektroenergetyczny «aparat elektryczny przeznaczony do przewodzenia określonych prądów, do załączania i wyłączania prądu itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

łącznik
19.06.2006
Szanowni Eksperci Poradni Językowej!
Mam problemy z napisaniem następujących wyrażeń: pakt Ribbentrop‑Mołotow, oś północ‑południe, wynik meczu Polonia‑Gwardia, pociąg relacji Wrocław‑Białystok. Czy łącznik jest tu użyty poprawnie? Będę wdzięczna za wytłumaczenie, jaka zasada rządzi tymi przypadkami.
Z poważaniem
Aleksandra Kowal
łącznik, półpauza, pauza
22.05.2006
W internecie na stronach anglojęzycznych spotyka się często podwójny łącznik (–) mający zastąpić myślnik. Na polskich stronach też już się kilkakrotnie z takim zapisem spotkałem. Czy można go zaakceptować? Czy możemy powiedzieć, że w Polsce jest mniejsza świadomość rozróżnienia „łącznik-myślnik”?
łącznik i myślnik w tekstach internetowych
29.12.2004
Czy pisząc pauzę — której właśnie użyłem — na stronach internetowych i w ogóle w tekstach redagowanych komputerowo, możemy użyć krótkiej kreski, dostępnej bezpośrednio z klawiatury (łącznik), czy popełnilibyśmy błąd i powinniśmy posłużyć się pauzą albo półpauzą, których wpisanie jest trudniejsze, ale prezentują się chyba znacznie lepiej? Jak zapisać: w godz. 7:00 – 15:00?
Bardzo dziękuję.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Od stycznia 1940 r. rozpocząłem pracę w Ruchu Oporu jako łącznik, z kurierem por. Włodzimierzem Szycem i hrabianką Krystyną Skarbek Giżycką...
  • ... niewielkim wzniesieniu. Przysłonięte było siatką maskującą. Pół godziny później przybył łącznik z wiadomością ze stanowiska dowodzenia. Powiedział, że samoloty nadlecą za...
  • ... Sieci Naziemnej ERS-1 zlokalizowany na terenie Włoch, spełniający funkcję łącznika z odbiorcami, a więc przyjmowania zleceń, katalogowania, planowania, nadzoru, przetwarzania...

Encyklopedia PWN

wojsk. żołnierz przenoszący (przewożący) dokumenty bojowe, meldunki lub ustne polecenia i informacje.
elektr. urządzenie przeznaczone do wykonywania czynności łączeniowych w obwodach elektrycznych.
językozn. część zdania, część orzeczenia imiennego występująca w koniecznym związku z orzecznikiem, forma osobowa czasownika posiłkowego oznaczającego istnienie;
łącznik termobimetalowy, przekaźnik termobimetalowy, regulator termobimetalowy,
łącznik elektr., którego gł. częścią jest płytka bimetal.
log. w logice tradycyjnej słowo jest, łączące w trybie twierdzącym podmiot z orzecznikiem w zdaniu.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego