dzielnik

Słownik języka polskiego PWN*

dzielnik
1. «liczba, przez którą dzielimy inną liczbę»
2. «znak graficzny w formie poziomej kreski używany przy przenoszeniu części wyrazu do następnego wiersza»
dzielnik liczby «każda liczba, przez którą dana liczba dzieli się bez reszty»
dzielnik procentowy «iloraz stałej liczby 360 przez stopę procentową»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego