łuku

Wielki słownik ortograficzny

łuk -ku, -kiem; -ki, -ków: Łuk Triumfalny (w Paryżu)
Łuków -kowa, -kowie; przym.: łukowski
Wiel•kie Łuki (miasto w Rosji) Wiel•kich Łuk, Wiel•kich Łukach

Słownik języka polskiego

łuk
1. «broń wyrzucająca strzały»
2. «linia biegnąca półkoliście»
3. «półkolisty element konstrukcyjny lub dekoracyjny podparty na obu końcach»
4. «część krzywej (okręgu) łącząca dwa jej punkty»
5. «w zapisie nutowym: znak graficzny w postaci wygiętej linii łączący kilka nut»
6. «w narciarstwie: ewolucja powodująca zmianę kierunku jazdy lub zatrzymanie się»

• łukowy • łukowo • łuczek
łuk brwiowy, nadoczodołowy «zgrubienie kostne u człowieka nad górną krawędzią oczodołu»
łuk dzienny, widzialny «łuk na sferze niebieskiej zakreślany nad horyzontem w czasie pozornego ruchu ciała niebieskiego»
łuk elektryczny «wyładowanie elektryczne w powietrzu, gazie lub parze między elektrodami węglowymi lub metalowymi, związane z silnym świeceniem gazu i elektrod»
łuk frazowy «w zapisie nutowym: łuk zaznaczający podział utworu na frazy»
łuk gotycki «łuk utworzony z dwóch schodzących się pod kątem ostrym odcinków koła»
łuk nocny, niewidzialny «łuk na sferze niebieskiej zakreślany pod horyzontem przez pozorny ruch ciała niebieskiego»
łuk oporowy «element konstrukcyjny przenoszący siły poziome na konstrukcję pionową»
łuk romański «łuk budowli mający kształt półkola»
łuk triumfalny «budowla w kształcie bramy, wzniesiona dla uczczenia wybitnej osoby lub doniosłego wydarzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

O pisowni wielka wojna ojczyźniana, bitwa na Łuku Kurskim i okrągły stół/Okrągły Stół
28.12.2016
Szanowna Poradnio,
mam zawsze kłopot, jak zapisać w neutralnym artykule nazwy własne (niewłasne?) – absolutnie bez odnoszenia się do względów uczuciowych reguły [99] WSO – jak np.: WIELKA WOJNA OJCZYŹNIANA, BITWA NA ŁUKU KURSKIM, OKRĄGŁY STÓŁ .
Czy katalog nazw wydarzeń dziejowych wymienionych w WSO PWN, a opisanych jako „przenośne, opisowe bądź poetyckie” [105] przyjąć jako ustalony?

Aleksander Durkiewicz
łuk i cięciwa
24.01.2015
Szanowni Państwo,
ciekawi mnie pierwotne znaczenie słów łuk i cięciwa. Czy najpierw nazwano w ten sposób części broni i stąd wzięły się terminy matematyczne, czy może na odwrót?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Nazwy ulic w tytułach
20.10.2017
Szanowni Państwo,
reguła [73] nakazuje pisać wielką literą jedynie pierwszy wyraz w tytułach utworów artystycznych. Co jednak z takimi przykładami jak: Ulica Japońskiej Wiśni (wiersz Osieckiej), Ulica Sezamkowa, Łuk Triumfalny (powieść Remarque’a, której tytuł nawiązuje do paryskiej budowli)? Nazwy te same w sobie podchodzą pod regułę [82], z której wynika pisownia wielką literą wszystkich wyrazów. Jak pogodzić tę kolizję?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Ciekawostki

ŁUG, ŁUK
Ług to środek piorący znany już starożytnym, wodny roztwór wodorotlenku sodu lub potasu, pozyskiwany z węgla drzewnego. Łuk to broń miotająca strzały, a także zakrzywiona linia, często jako element architektoniczny, por. łuk triumfalny.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tutaj! - zawołała do swego rządcy.

    Gdy przenieśliśmy się do Wielkich
    Łuk, doktor Jakub zbierał właśnie podpisy pod skargę do gubernatora. Ojciec...
  • ... i załamań, lśnień i cienistych cętek, - lśnień w oczach, w łukach brwi, na zębach wilgotnych odsłaniających z powolnym oporem, - cienistych, zmiennych...
  • ... zaczęli zjeżdżać telemarkami po Upłazie i zrobili - jeden (Stasina) 9 łuków, a drugi 5 lub 6. Liczyłem je w czasie poszukiwań...

Encyklopedia

łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
mat. zbiór homeomorficzny (homeomorfizm) z odcinkiem z końcami, czyli obraz odcinka przy funkcji (parametryzacja łuku) wzajemnie jednoznacznej i ciągłej w obie strony;
muz.:
sport sprzęt sportowy używany do strzelania w łucznictwie;
stanowisko paleontologiczne środkowojurajskich (kelowejskich) iłów w nieczynnej cegielni Łapiguz na przedmieściach m. Łuków (woj. lubelskie);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów kluczowych kolejnych miesięcy mijającego roku. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!