świadectwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

świadec•two -twie; -tw: świadectwo dojrzałości

Słownik języka polskiego PWN

świadectwo
1. «dokument stwierdzający ukończenie jakiejś szkoły lub jakiegoś kursu»
2. «dokument stwierdzający pewien fakt lub prawo do czegoś»
3. «dowód istnienia czegoś»
4. «potwierdzenie czegoś przez świadka»
konkurs świadectw «postępowanie kwalifikacyjne, w którym kandydatów do danej szkoły wybiera się na podstawie wyników uzyskanych w ostatniej klasie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego