świadectwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

świadec•two -twie; -tw: świadectwo dojrzałości

Słownik języka polskiego PWN*

świadectwo
1. «dokument stwierdzający ukończenie jakiejś szkoły lub jakiegoś kursu»
2. «dokument stwierdzający pewien fakt lub prawo do czegoś»
3. «dowód istnienia czegoś»
4. «potwierdzenie czegoś przez świadka»
konkurs świadectw «postępowanie kwalifikacyjne, w którym kandydatów do danej szkoły wybiera się na podstawie wyników uzyskanych w ostatniej klasie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego