żona

Wielki słownik ortograficzny PWN*

żona -nie, -nę; żon
nie żona: narzeczona to jeszcze nie żona, ale: wszystkie żony i nieżony (np. panny, wdowy)

Słownik języka polskiego PWN*

żona «kobieta pozostająca z mężczyzną w związku małżeńskim (w stosunku do tego mężczyzny)»
• żoniny, żonin • żoneczka, żonusia
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego