Ameryka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ameryka -yce, -ykę; przym.: amerykański: Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa, Ameryka Łacińska
ameryk (pierwiastek chem.; symbol: Am) -ku, -kiem

Słownik języka polskiego PWN*

ameryk «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny otrzymywany sztucznie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego