Kampania

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kam•pania (region we Włoszech) -nii, -nię; przym.: kampański
kam•pania -nii, -nię; -nii

Słownik języka polskiego PWN*

kampania
1. «ciąg działań wojennych na jakimś terytorium objętych wspólnym planem»
2. «szereg zorganizowanych działań nastawionych na osiągnięcie celu»

• kampanijny

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego