Kampania

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kam•pania (region we Włoszech) -nii, -nię; przym.: kampański
kam•pania -nii, -nię; -nii

Słownik języka polskiego PWN

kampania
1. «ciąg działań wojennych na jakimś terytorium objętych wspólnym planem»
2. «szereg zorganizowanych działań nastawionych na osiągnięcie celu»

• kampanijny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Agresywny sprzedawca, czyli o tym, co może słownik
4.06.2018
Szanowni Państwo,
w Słowniku wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN omawiany jest m.in. problem używania przymiotnika agresywny jako określenia rzutkości, energiczności, czasem natarczywości, np. agresywna reklama, agresywna kampania. Tymczasem SJP PWN jako jedno ze znaczeń tego przymiotnika podaje: ‘pełen ekspresji, dynamiki’. Czy można stąd wnioskować, że nowe znaczenie zyskało akceptację językoznawców i nie powinno być uważane za błąd?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
KPH
21.07.2010
Jak powinien wyglądać poprawny zapis nazwy Kampanii Przeciw Homofobii? Oficjalne źródła podają pisownię dużymi literami (podobnie skrótowiec – KPH). Moim zdaniem jest to jednak błąd, ponieważ słowo przeciw to przyimek, a spójniki i przyimki będące nieinicjalnymi składnikami nazw własnych zapisujemy małą literą. Czy istnieją argumenty przemawiające za pisownią wbrew tej ogólnej regule?
Bazer
20.02.2013
Witam serdecznie.
Zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy imię Bazer posiada negatywne konotacje w języku polskim. Takim imieniem chcielibyśmy obdarzyć bohatera kampanii kierowanej do dzieci, stąd pytanie, czy imię to na pewno, w żadnym regionie Polski, nie kojarzy się z brzmieniem wyrazów, które mogą mieć negatywne zabarwienie, szczególnie w odniesieniu do najmłodszych. Będę zobowiązana za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie,
Alicja Woźniak

Ciekawostki

KAMPANIA, KOMPANIA
Kampania to działania wojenne, kompania to grupa żołnierzy obejmująca kilka plutonów (w terminologii wojskowej pododdział).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... opozycji

  Kampania przeciwko Turcji w UE

  Niemiecka opozycja zamierza rozpocząć
  kampanię zbierania podpisów przeciwko przyjęciu Turcji do UE. Zwolenniczką takiej akcji...
 • ... wspierasz profilaktykę raka piersi w Polsce.
  Przyłącz się do Wielkiej
  Kampanii Życia!
  WCZESNE WYKRYCIE - TO ŻYCIE


  Biuro prasowe informuje
  Zdrowie

  Chcesz...
 • ... sam przyznał, że leciał rządowym śmigłowcem. Tymczasem ordynacja zakazuje finansowania kampanii z funduszy urzędów państwowych. Z wnioskiem w obu sprawach do...

Encyklopedia PWN

kampania
[wł. campagna ‘wyprawa wojenna’],
wojsk. ogół operacji strategicznych na danym terenie działań wojennych, zmierzających do osiągnięcia jednego z pośrednich celów wojny.
Kampania, Campania,
region w południowych Włoszech, nad M. Tyrreńskim;
Kampania na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego, Campaign for Nuclear Disarmament (CND),
organizacja brytyjska, założona 1958;
walka zbrojna w obronie niepodległości Polski, prowadzona 1 IX–6 X 1939 przeciwko agresji Niemiec i od 17 IX — ZSRR, będąca początkiem II wojny światowej;
akcja polityczna i organizacyjna związana z przeprowadzeniem wyborów do organów przedstawicielskich;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego