Rada Miejska

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rada miej•ska radzie miej•skiej, radę miej•ską; rady miej•skie, rad miej•skich , ale: Rada Miejska w Kłodzku (skrót: RM)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego