absolutyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

ab•solutyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

absolutyzm
1. «skupienie władzy w ręku panującego»
2. «pogląd, według którego prawda, dobro czy piękno mają charakter obiektywny»

• absolutystyczny • absolutysta • absolutystka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego