autokracja

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

autokracja «system rządzenia, w którym cała władza należy do jednego człowieka i jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną»
• autokratyczny • autokratycznie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Haaaaaaaaaaaa!!!!!!! (podnosi się zaraz) Nędznicy!! Zwycięża
  pseudodemokracja i niwelacja, i
  autokracja wcielona w
  nieistnienie zaświatowych potęg!! Zwycięża wszystko nad
  wszystkim, zwycięża...
 • ... stary
  pyszny i próżny jest bez miary,
  że zaś cechuje
  autokrację
  to, iż chce ona wciąż mieć rację,
  i ten, kto...

Encyklopedia PWN

autokracja
[gr. autós ‘sam’, krátos ‘władza’],
samowładztwo, sprawowanie rządów polegające na skupieniu w rękach jednostki pełni władzy wykonywanej bez kontroli i ograniczeń ze strony innych organów państwowych i społecznych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego