amator

Wielki słownik ortograficzny PWN*

amator -rze; -rzy, -rów
fil•mowiec amator fil•mow•ca amatora; fil•mow•cy amatorzy, fil•mow•ców amatorów

Słownik języka polskiego PWN*

amator
1. «osoba, która zajmuje się czymś dla przyjemności»
2. «osoba lubiąca coś»
3. «osoba wykonująca coś bez fachowego przygotowania»
4. «osoba chętna do nabycia czegoś»

• amatorstwo • amatorka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego