atletyczny

Słownik języka polskiego PWN*

atleta
1. «człowiek o mocnej budowie ciała i wielkiej sile fizycznej»
2. «dawniej: zawodnik uprawiający siłowe dyscypliny sportu»

• atletyczny • atletycznie • atletka
atletyka «ogół ćwiczeń sportowych»
• atletyczny • atletycznie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego