augur

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•gur -rze; -rowie a. -rzy, -rów

Słownik języka polskiego PWN

augur
1. «w starożytnym Rzymie: kapłan przepowiadający przyszłość i odgadujący wolę bogów»
2. «człowiek uważający się lub uważany za wyrocznię w jakiejś dziedzinie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ten związek inne słowa: auspicje - 'wróżby z ptasiego lotu' i augur - 'wieszczbiarz przepowiadający przyszłość na podstawie lotu ptaków'. Augurowie wyznaczali sobie...
  • ... lotu' i augur - 'wieszczbiarz przepowiadający przyszłość na podstawie lotu ptaków'. Augurowie wyznaczali sobie na nieboskłonie pewien obszar - templum - na którym przelatujące...

Encyklopedia PWN

augurowie, augures,
w staroż. Rzymie kolegium kapłańskie składające się z 3, 6, 9 (od 300 p.n.e.), 15 (za Sulli), wreszcie 16 (za Augusta) członków czuwających nad auspicjami publicznymi;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego