autorytet

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•torytet (człowiek) -etu, -ecie; -ety, -etów
au•torytet (znaczenie, powaga) -etu, -ecie

Słownik języka polskiego PWN

autorytet
1. «uznanie jakim obdarzana jest dana osoba w jakiejś grupie»
2. «osoba, instytucja, pismo itp. cieszące się szczególnym uznaniem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Autorytet
5.06.2016
Szanowni Państwo!
zastanawiają mnie różne znaczenia słowa autorytet/authority w języku polskim i amerykańskim, i związane z tym problemy niezbyt kompetentnych tłumaczy. W każdym razie w tłumaczonej z angielskiego książce znalazłem dziwaczną – według mnie – konstrukcję: przekazali autorytet konferencji. Wydaje mi się, że w języku polskim przekazać (komuś/czemuś) można władzę, uprawnienia, kompetencje, ale nie autorytet. Czy mam rację?

Z poważaniem
Witold M.
kryterium autorytetu kulturalnego
21.09.2013
Zdarzało się, że na łamach Poradni broniono jakiejś formy nie występującej w słownikach tym, że używali jej pisarze (Tybr, zdejm). Czy da się w ten sposób obronić dopełniacz l.mn. wzgórzy (Orzeszkowa, Lenartowicz, Przerwa-Tetmajer, Schulz)?
głos autorytetu
3.11.2014
Jakie są argumenty za tym, że w kształtowaniu norm językowych głos autorytetu jest istotny?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... stał się dziś możliwy do zrealizowania dzięki rozwojowi techniki komputerowej. Autorytet, jakim cieszyła się systematyka numeryczna (fenetystyka) wśród biologów, wynikł przede...
  • ... Dla większości szyitów w Iraku. Jest dla nich zarówno najwyższym autorytetem duchowym i religijnym, jak i - ze względu na to, że...
  • ... znaczy- w oczach decydenta), zastanowimy się natomiast nad doradczą funkcją autorytetu w podejmowaniu decyzji dotyczących samej nauki.


    Jeśli się na to...

Encyklopedia PWN

autorytet
[niem. Autorität < łac. auctoritas ‘powaga’, ‘władza’],
kategoria lub zjawisko psychospołeczne opisywane w naukach o człowieku w celu oznaczenia doniosłego wpływu wywieranego przez osobę lub instytucję na rozwój umysłowości lub stosunki między ludźmi przyjmującymi ulegle jej twierdzenia lub normy, odczuwając przy tym respekt i uznając jej powagę, zwierzchność lub kompetencję; zwykle wyróżnia się autorytet prawa, kompetencji, osobowy, sumienia i religijny.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!