auto-

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•to au•cie; au•ta, aut
aut au•tu, au•cie; au•tów

Słownik języka polskiego PWN*

auto «samochód, zwłaszcza osobowy»
• autko, auteczko
auto- I «pierwszy człon wyrazów złożonych nazywających czynność skierowaną ku wykonawcy lub rezultat takiej czynności»
auto- II «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z samochodem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego