autor

Wielki słownik ortograficzny PWN*

au•tor -rze; -rzy, -rów
bez au•tora (skrót: b.a.)

Słownik języka polskiego PWN*

autor
1. «twórca dzieła literackiego lub naukowego, też: dzieła sztuki, wynalazku, projektu itp.»
2. «inicjator jakiegoś przedsięwzięcia»
3. «wykonawca jakiejś czynności»

• autorski • autorka • autorstwo

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego