błyszczący

Słownik języka polskiego PWN*

błyszczący «taki, który się błyszczy»
• błyszcząco
błyszcz
1. «minerał odznaczający się połyskiem metalicznym»
2. zob. błystka.
3. «roztwór stosowany w garbarstwie do apreturowania skór»
błyszczeć
1. «jaśnieć blaskiem»
2. «wywoływać zachwyt, olśniewać»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego