chłopstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

chłopstwo
1. «warstwa chłopska»
2.  «sposób bycia chłopów; też: chłopskie pochodzenie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Sławoj
18.09.2019
Szanowni Państwo,
proszę o pomoc w rozstrzygnięciu zapisu imion i nazwiska (imienia i nazwisk?) gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego. Słownik: Felicjan Sławoj-Składkowski (nazwisko podwójne – łącznik), encyklopedia: bez łącznika. Sprawdzałam źródła internetowe, znalazłam np. książkę Felicjana Sławoja Składkowskiego „Pęk kluczy” oraz zdjęcie tablicy pamiątkowej na domu urodzenia: Sławoj Felicjan Składkowski. Czy w SO jest błąd? Sławoj to chyba jednak imię?
Z wyrazami szacunku
Aleksandra Zoń

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wsi. W rezolucji tej KPRP określiła swój wyraźny stosunek do chłopstwa małorolnego. Po raz pierwszy stwierdziła, że partia winna stać się...
  • ... swoimi notatkami. Siedzę na zydlu i staram się z lamentu chłopstwa zrozumieć cokolwiek. Melodia jest taka, że bardziej pasowałaby do opowieści...
  • ... na 50 ha w obawie, że może to odtrącić bogatsze chłopstwo i część średniaków od współpracy z PPR.
    Swą politykę szerokiego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego