cierpienie

Słownik języka polskiego PWN*

cierpienie «wielki ból fizyczny lub psychiczny»
cierpiący II «osoba cierpiąca, chora»
• cierpiąca
cierpieć
1. «odczuwać silny ból fizyczny lub psychiczny»
2. «chorować»
3. «boleć nad czymś lub z powodu czegoś»
4. «znosić kogoś lub coś cierpliwie»
5. «ponosić stratę lub szkodę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego