cywilizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

cywiliza•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

cywilizacja
1. «stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, uwarunkowany stopniem opanowania przyrody przez człowieka»
2. «ogół dóbr materialnych, środków i umiejętności osiągnięty przez określone społeczeństwo w danej epoce historycznej»

• cywilizacyjny
cywilizacja łacińska «cywilizacja oparta na starożytnej kulturze rzymskiej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Jeden z najstarszych
20.03.2016
Moja córka (6. klasa podstawówki) napisała w prezentacji: W basenie Morza Śródziemnego powstały jedne z najstarszych cywilizacji świata. Nauczyciel informatyki (sprawdzający prezentację od strony "komputerowej") orzekł, że taka forma jest (cytuję) "błędem językowym, bo nie może być jedna z najstarszych, bo najstarsza z definicji może być tylko jedna". Czy miał rację? Przecież form typu jeden z największych używa się na co dzień.
broń czy bronie?
29.04.2010
Witam Szanownych Językoznawców!
Proszę mnie oświecić, jak to w końcu jest z tą bronią? Ma ona liczbę mnogą czy nie? W tekstach o grach komputerowych nagminnie używa się owej, ponoć nieistniejącej, liczby mnogiej. Zaczęłam się więc zastanawiać, czy czasem pogłoski o jej nieobecności w j. polskim nie są aby przesadzone?
Dziękuję i pozdrawiam.
Anna
gramatyka
15.05.2006
Czy istnieje słowo gramatyka w znaczeniu poradnika językowego itp.? Spotkałem się kilkakrotnie z określeniami typu, że coś podają wszystkie gramatyki itp. Mówi tak również profesor Miodek. A mnie się wydawało, że gramatyka to tylko nauka o języku (rzeczownik niepoliczalny).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zaś kulturowych czy religijnych.
    Podmiotami tych konfliktów są państwa, nie
    cywilizacje. Taki właśnie, gospodarczy i geopolityczny charakter miała wojna nad Zatoką...
  • ... ul. Banacha w Warszawie, kończy się stosunkowo krótki w naszej cywilizacji okres, gdy choroba i śmierć, a nawet urodziny odbywały się...
  • ... zmiany dzisiaj na jutro dokonają abdomenowcy, i to nie wbrew cywilizacji, ale przeciwnie, w zgodzie z nowoczesną cywilizacją, mianowicie pozbywając się...

Encyklopedia PWN

cywilizacja
[łac. civilis],
poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej
moralno-społ. ideał cywilizacji głoszony przez papieża Pawła VI, rozwijany przez papieża Jana Pawła II;
typ cywilizacji kształtujący się po II wojnie światowej w krajach rozwiniętych gospodarczo; główna cecha: sprzężenie zwrotne między nauką, techniką a gospodarką.
typ cywilizacji kształtujący się od połowy XVIII w., w którym największą rolę odgrywał przemysł fabryczny.
bogata kultura miejska, rozwijająca się ok. 2500–1500 p.n.e. w dorzeczu Indusu (obecnie Pakistan i północno-zachodnie Indie), przed przybyciem Arjów;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego