technika

Wielki słownik ortograficzny PWN

tech•nika -ice, -ikę; -ik
tech•nik -ikiem; -icy, -ików (skróty: tech., techn.)
tech•nikum; -ika, -ików (skróty: tech., techn.)

Słownik języka polskiego PWN

technika
1. «wiedza na temat praktycznego wykorzystania osiągnięć nauki w przemyśle, transporcie, medycynie itp.; też: praktyczne wykorzystanie tej wiedzy»
2. «metoda»
3. «wyuczona i wyćwiczona umiejętność wykonywania jakichś czynności»
technika analogowa «zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych»
technika cyfrowa «technika wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów cyfrowych»
technika impulsowa «wytwarzanie impulsów elektrycznych, ich wzmacnianie, przesyłanie, mierzenie i zastosowanie»
technika mikroskopowa «wykonywanie preparatów mikroskopowych z tkanek roślinnych lub zwierzęcych»
technika olejna «technika malarska polegająca na posługiwaniu się farbami olejnymi»
technika oporowa «w narciarstwie: technika zjazdowa, w której skręt wykonuje się, ustawiając narty pod kątem względem kierunku jazdy»
technik
1. «specjalista w określonej dziedzinie techniki, mający średnie wykształcenie techniczne; też: tytuł przysługujący absolwentowi technikum»
2. «osoba, która opanowała technikę wykonywania jakichś czynności»
technikum «średnia szkoła zawodowa»
technik dentystyczny «technik zajmujący się wykonywaniem koron lub protez zębowych»
technik uzbrojenia zob. zbrojmistrz.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

technika i technologia
11.02.2006
Szanowni Państwo,
prawdopodobnie pod wpływem języka angielskiego poszerza się zakres stosowania słowa technologia. Wydaje mi się, że kiedyś oznaczało ono raczej sposób produkcji (łącznie z używanym do niej sprzętem). W USJP mówi się o „przetwarzaniu” i „wiedzy”. Obecnie jednak technologią powszechnie nazywa się np. funkcje komputerów i telefonów komórkowych, np. Bluetooth, USB, Wi-Fi itp. Czy użycie takie jest poprawne, a jeżeli nie, to czy nie należałoby go już uznać za dopuszczalne?
technikum
13.02.2011
W słowie technikum akcent jest na drugiej sylabie?
Co się z czym łączy?
15.03.2017
Szanowni Państwo,
mam dwa pytania składniowe.
1. Jeśli czytelnikiem takiego tekstu jest osoba wrażliwa językowo, to takie drobne akcenty mogą go/ją bardzo przychylnie nastawić do autora.
Jegoczytelnika czy osobę?
2. Techniki motywacyjne, czy też filozoficzne podejście do motywacji, które tutaj prezentuję, jest/są owocem wielu lat moich zmagań się z samym sobą.
techniki czy jestpodejście?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pod nadzorem osoby dorosłej, przypominającej mu zasad prawidłowego oddychania.

    Prawidłowa
    technika inhalacji z inhalatora
    1) Postawa najlepiej siedząca, raczej wyprostowana, aby...
  • ... 350 zł), psychoterapia (100 zł za godzinę, w tym hipnoza), techniki raja-joga, czyli ćwiczenia dźwiękowo-głosowe (60 zł - wizyta u...
  • ... z systemów ekspertowych, a więc można uważać, że jest pochodną techniki AI. L. Zadeh opracował logikę rozmytą podczas badania niezwykle złożonych...

Encyklopedia PWN

technika
[gr.],
dziedzina ludzkiej działalności, której celem jest oparte na wiedzy (na podstawach naukowych) produkowanie rzeczy i wywoływanie zjawisk niewystępujących w przyrodzie oraz przekształcanie wytworów przyrody;
muz. w grze na niektórych instrumentach smyczkowych (chrotta, gęśle, gusle) sposób skracania strun przez dotykanie ich blaszką paznokcia.
zespół metod, procedur i środków służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania w pamięci sygnałów cyfrowych.
dział techniki dotyczący wytwarzania, przekształcania, przesyłania i wykorzystywania drgań wielkiej częst.;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego