dar

Wielki słownik ortograficzny PWN

dar -ru, -rze; -rów
Dar Młodzieży (żaglowiec) Daru Młodzieży, Darze Młodzieży
Dar Pomorza (statek) Daru Pomorza, o Darze Pomorza
dary boże darów bożych

Słownik języka polskiego PWN

dar
1. «to, co się komuś ofiarowuje»
2. «wrodzona zdolność do czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

dar

Porady językowe

niejasne słowa kolędy i Ewangelii
27.02.2011
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w jednej z kolęd są słowa „Oddajmy za złoto wiarę”. Na lekcjach religii uczą, że jeśli już coś za coś oddawać, to najlepiej życie za wiarę, a przehandlowanie wiary, do tego jeszcze za dobra materialne, to coś nie do pomyślenia.
Podobną konsternację wywołują słowa Ewangelii: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Zawsze była mowa raczej o ubóstwie materialnym, a bogactwie duchowym.
przedarować
11.07.2006
Proszę mi odpowiedzieć, czy istnieje taki wyraz: przedaruj. Usłyszałam go od swojego szefa, ale nie wiem, jakie ma znaczenie.
serendipity
2.03.2010
Serendypia – polska Wikipedia publikuje już to słowo. W słowniku języka polskiego jeszcze się nie znalazło, a na świecie serendipity robi olbrzymią karierę. Czy w polskiej literaturze już się gdzieś pojawiło i jeśli tak, to jak od serendypii utworzyć przysłówek i przymiotnik? A jeśli nie, to w jaki sposób należy to słowo tłumaczyć?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... myśmy w paręnaście osób dzień w dzień rozładowywali kilkadziesiąt ton darów, rozdzielali je, niekiedy roznosili do najbardziej potrzebujących. Przy naszym klasztorze...
  • ... dnia dzisiejszego zachowało się w Bibliotece kilkadziesiąt tomów z biblioteki "Daru Pomorza" z owalnymi pieczęciami "Biblioteka s/s Dar Pomorza".
    Od...
  • ... 4a, Łukasz Zakrzewski kl.4a) z radością i trwogą złożyli dary nowonarodzonemu dziecięciu. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyli Aniołowie.
    Chór szkolny pod kierunkiem...

Encyklopedia PWN

dar al-islam, dār al-islām
[arab., ‘dom, przybytek islamu’],
termin prawa muzułmańskiego;
dar al-harb, dār al-ḥarb
[arab., ‘dom, przybytek wojny’],
termin prawa muzułmańskiego oznaczający obszary, które nie znajdują się pod panowaniem islamu lub znajdują się w stanie wojny z muzułmanami;
dar as-sulh, dār aṣ-ṣulḥ
[arab., ‘dom’, ‘przybytek układu’],
termin prawa muzułmańskiego;
m. we wschodniej Tanzanii, nad O. Indyjskim.
żaglowiec szkolny;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego