demografia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

demo•grafia -fii, -fię (skrót: demogr.)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych informacje statystyczne z dziedziny demografii, sytuacji zdrowotnej, zatrudnienia i dynamiki dochodów, itd. Zaskoczą ich dwie…

 

…strony mogą też poszerzyć swoją wiedzę na temat budownictwa, przedsiębiorczości, demografii, infrastruktury i komunikacji, rolnictwa, bezpieczeństwa i służby zdrowia.
(gram)Strażacka…

 

…glebie mogły żyć kilkaset lat (SIMPSON, LECK PARKER 1989).
W
demografii roślin zmierza się do poznania znaczenia banku nasion w dynamice…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego