dowodzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dowodzić -wodzę, -wodzą; -wódź, -wódź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

dowodzenie «rozumowanie uzasadniające dane twierdzenie przez wnioskowanie na podstawie twierdzeń już dowiedzionych»
dowieśćdowodzić
1. «wykazać prawdziwość czegoś, przedstawiając dowody»
2. «dać dowody czegoś»
3. dowodzić «kierować kimś lub czymś»
4. «doprowadzić kogoś gdzieś»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego