dysk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dysk -ku, -kiem; -ki, -ków
dysk. (= dyskusja, dyskusyjny)

Słownik języka polskiego PWN*

dysk
1. «krążek używany w lekkoatletyce do rzutów na odległość»
2. «przedmiot w kształcie krążka»
3. «urządzenie w komputerze w postaci wirujących tarcz, służące do zapisywania i przechowywania danych»
4. «chrząstka łącząca sąsiednie kręgi kręgosłupa»

• dyskowy
dysk akrecyjny «materia, która spadając na gwiazdę, tworzy wokół niej wirujący pierścień»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego