dysk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dysk -ku, -kiem; -ki, -ków
dysk. (= dyskusja, dyskusyjny)

Słownik języka polskiego PWN*

dysk
1. «krążek używany w lekkoatletyce do rzutów na odległość»
2. «przedmiot w kształcie krążka»
3. «urządzenie w komputerze w postaci wirujących tarcz, służące do zapisywania i przechowywania danych»
4. «chrząstka łącząca sąsiednie kręgi kręgosłupa»

• dyskowy
dysk akrecyjny «materia, która spadając na gwiazdę, tworzy wokół niej wirujący pierścień»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego