działka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dział•ka -ł•kę, -ł•ce; -łek
dział•ko -ł•kiem; -łek

Słownik języka polskiego PWN*

działka
1. «niewielki kawałek ziemi na terenie miasta lub poza nim, służący mieszkańcowi miasta do odpoczynku, uprawy warzyw, owoców itp.»
2. «kawałek gruntu przeznaczony pod uprawy rolne lub zabudowę»
3. «przedział między dwoma kreskami podziałki na przyrządzie pomiarowym»
4. pot. «zakres czyjegoś działania, czyichś obowiązków»
5. pot. «część przypadająca na kogoś po podziale»
6. pot. «porcja narkotyku»
7. «cząstka kielicha kwiatowego»

• działkowy
działo «broń palna dużego kalibru miotająca pociski na znaczne odległości»
• działowy • działko

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego